Msze święte

niedziela i święta
8.00, 10.30, 17.00

w tygodniu:
18.00 (17.00 czas zimowy)

Kancelaria

tel. 787 943 198

Kancelaria jest czynna:

 • Poniedziałek           

18.30 - 19.30 (czas letni) 

17.30 - 18.30 (czas zimowy)

 • Środa
 • Piątek

16.00 - 17.00 (oprócz pierwszych piątków miesiąca)

 

W sprawach pilnych codziennie po Mszy Świętej

W Niedzielę i Święta Kancelaria nieczynna.

 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

Chrzest

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w 2 niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 10.30.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii parafialnej:

 • Akt urodzenia dziecka z USC.
 • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
 • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę funkcję.

 

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

 • Dowód osobisty
 • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 • Świadectwo ukończenia nauki religii.
 • W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

 

W późniejszym terminie:

 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).
 • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 6 miesięcy).

 

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażające zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbywa się w formie dwudniowych spotkań narzeczonych, prowadzonych przez kapłana i parę małżeńską. Spotkania odbywają się w nowym budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Chrzanowie (wejście przez bramę).

 

Pogrzeb

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

 • Akt zgonu z USC.
 • Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).
 • Pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią). 

 

Kalendarz